logo

Novogodišnje putovanje

 

predstava

 

(pored toga što je ovo lutkarska predstava, deca imaju aktivno učešće u njoj. Glumac lutkar zajedno za najmlađom publikom putuje po Africi I Americi, I upoznaje ih sa veštinama baleta, sviranja saksofona I klavira, takođe svi zajedno putuju kako vozom tako I brodom. Na kraju predstave svi zajedno dozivaju Deda Mraza, kako bi svoje putovanje završili na Severnom polu).

Predstava traje 40 minuta

Pogledajte video galeriju

Cena predstave 34.900 rsd