Novogodišnje putovanje

 

predstava

 

Pored toga što je ovo lutkarska predstava, deca imaju aktivno učešće u njoj. Glumac lutkar zajedno za najmlađom publikom putuje po Africi i Americi, i upoznaje ih sa veštinama baleta, sviranja saksofona i klavira, takođe svi zajedno putuju kako vozom tako i brodom. Na kraju predstave svi zajedno dozivaju Deda Mraza, kako bi svoje putovanje završili na Severnom polu.

 

Predstava traje 40 minuta
Cena predstave – 34.900 RSD