logo

Deda Mraz u kući ili firmi kod vas

 

ponuda01

 

animacija koja podrazumeva priče odakle dolazi Deda Mraz, šta radi tokom godine, pevanje pesmica, uručivanje poklona i slikanje
Opširnije:

Cene do 31. decembra 2021. godine

• Do petoro dece – 4.500 RSD
• Od petoro do petnaestoro dece – 9.000 RSD
• Od petnaestoro do tridesetoro dece – 12.000 RSD
• Od tridesetoro do pedesetoro dece – 18.000 RSD
• Preko 50-oro dece -dogovor

Cene za 31. decembar 2022. godine

• Do 11 časova – 4.000 RSD
· Od 11:30h do 15:00h – 5.500 RSD
· Od 15:30h do 19:00h – 8.000 RSD
· Od 19:30h do 22:30h – 9.000 RSD
· Od 23:00h – 11.500 RSD
· Cena dolaska Deda Mraza u vašoj firmi do 15-oro dece – 20.000 RSD
· Cena dolaska Deda Mraza u vašoj firmi od 15- 30-oro dece – 25.000 RSD

01., 02. i 03.januar 2022.godine cena animacije Deda Mraza je 4.600 rsd na teritoriji šireg centa Beograda.

NAPOMENA: animacija traje u periodu od 30 do 45 minuta u zavisnosti od uzrasta, broja dece i njihove komunikativnosti.